- Åpner for forskjellsbehandling

Høringen avdekket behov for å gjøre skjenkepolitikken mer åpen, mener opposisjonspolitikere.