Nordhordlending kjørte vogntog i et halvt år uten lappen

Mannen hadde ikke gyldig førerkort. Det hindret ham ikke i å jobbe som yrkessjåfør i månedsvis.