— Jeg må ærlig talt si at dette begynner å bli en trist sak, men også en vanskelig sak i forholdet mellom regjeringen og KrF. Det Bergens Tidende i går offentliggjorde, innebærer at avtalen V og KrF har inngått med regjeringen, er underminert, sa KrFs fungerende parlamentariske leder, Hans Olav Syversen, før han stilte statsminister Erna Solberg (H) et krast spørsmål:

- Uforståelig, mener KrF

— Det er et uforståelig faktum at regjeringen lar kriminelle asylsøkere bli værende i landet, mens man sender ut lengeværende asylbarn. Er det justisministerens verk alene, eller stiller regjeringen seg bak?

Statsministeren svarte at hun hadde lest BTs artikkel:

— Jeg synes ikke det er grunnlag for oppslaget, sa hun, uten at hun tilbakeviste noen av de konkrete opplysninger i saken. I stedet skjøv hun Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité foran seg:

— Det er vanskelig å stå og snakke om disse spørsmålene, samtidig som kontroll- og konstitusjonskomiteen har innkalt til høring i saken. Det er vanskelig for en statsminister å gi nye svar her, samtidig som det pågår en sak, sa Solberg.

Skjønner ikke Erna Solberg

Hun viste også til at regjeringen har sørget for utsendelse av mange kriminelle utlendinger.

Det roet ikke ned en meget irritert og engasjert Hans Olav Syversen:

— Det er vanskelig å skjønne statsministerens tolkning, sa han

— Det er vår oppfatning at utsendelsen av kriminelle ikke er nedprioritert, svarte statsministeren.

Asylavtalen er ikke fulgt opp

Syversen sa, etter ordvekslingen i Stortingets muntlige spørretime, at «vi har hatt en vedvarende sak om dette problemet, hvor regjeringen kommer med nye forklaringer hele tiden. Nå må alt på bordet, fra begynnelse til slutt.«

— Justisdepartementet har kjent til konsekvensene av å øke antall utsendelser. Vår misnøye dreier seg om at det ene skapet etter det andre åpnes, og vi ser hva som kommer ut.

— Har du hørt, eller sett i noe dokument, noen tegn på at regjeringen har fulgt opp det KrF og V oppfattet som seier da asylavtalen ble inngått i Nydalen?

— Nei! Det har utelukkende kommet etter vedvarende press fra oss. Regjeringen har prioritert egne behov, og det samarbeidspartiene oppnådde har først kommet etter press. Derfor berører saken samarbeidsrelasjonene mellom KrF og V og regjeringspartiene, sier Syversen.

Topptungt kjør mot Solberg

En rekke toppolitikere fulgte opp Syversens kraftsalve i Stortinget med kritiske spørsmål til Erna Solberg. Trine Skei Grande (V) slo fast at det å bli utnevnt til statsråd ikke er en utmerkelse, men et verv som går ut på å ivareta stortingsflertallets vilje. Aps nestleder Helga Pedersen, Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad og SVs Karin Andersen var blant dem som stilte statsministeren spørsmål.

Flere av spørsmålsstillerne mente Erna Solberg var vag i sine svar. Statsministeren unnlot blant annet å svare på en del konkrete spørsmål, og valgte i stedet å forsvare regjeringens prioriteringer med henvising til at mange kriminelle er sendt ut av landet. Noen av Solbergs argumenter var:

• Regjeringen prioriterer å sende ut kriminelle. Frem til 1. desember ble det sendt ut 2186 utlendinger med straffereaksjon, altså kriminelle. Det kan være at de endelige tallene for 2014 vil vise at vi har sendt ut flere kriminelle og færre asylsøkere enn det var lagt opp til i statsbudsjettet for 2014.

• Hovedgrunnen til at det er sendt ut flere barn, er at det i 2014 ble mulig å returnere asylsøkere til Afghanistan og Nigeria. Det gjaldt mange barnefamilier.

• Flere er sendt totalt sett, det betyr også flere barn, men samtidig er andelen barn gått ned, sett i forhold til antall utsendte

• Avtalen med V og KrF er fulgt opp, men det har tatt for lang tid å følge den opp.

Svarer ikke på PUs påpekning

En meget travel statsminister hadde knapt nok tid til å svare på spørsmål fra Bergens Tidende etter spørretimen. Vi ønsket å få hennes kommentar til uttalelsene fra Politiets Utlendingsenhet om konsekvensene av departementets prioritering, og vi ønsket å problematisere at statsministeren viser til kriminelle utlendinger og ikke kriminell asylsøkere.

— Jeg har ingen forklaring på uttalelsene fra Politiets Utledningsenhet, sa Solberg og viste videre til at det ikke finnes statistikk over antall utsendte kriminelle asylsøkere. Derfor bruker hun antall kriminelle utledninger som er sendt ut.