Årsaken er at Bybanen Utbygging skal støpe bro over veien.

— Vi må stenge hovedferdselsåren til og fra Bergen lufthavn fra lørdag morgen til et godt stykke ut på søndagen, opplyser informasjonsrådgiver Rune Jenssen i Bybanen Utbygging.

Skjerpet sikkerhet

Etter at en bro som Statens vegvesen bygget, kollapset under støping i Trondheim for to år siden, er det kommet nye forskrifter for slikt arbeid. Trafikken passerte under broen i Trondheim da den ble støpt, og to mennesker omkom da den ikke tålte vekten av betongen.

Etter ulykken er det ikke lenger tillatt å utføre slikt arbeid mens veien er åpen.

— Vi må tenke sikkerhet, sier Jenssen.

Knutepunkt

Betongbilene kommer til å gå i skytteltrafikk til og fra Birkelandskrysset i helgen. Til sammen 550 kubikkmeter med betong skal fylles ned i forskalingene i løpet av ca. 24 timer.

Bybanen skal komme langsmed Ytrebygdsvegen og krysse Flyplassvegen på broen som nå skal støpes. Den fremtidige holdeplassen i krysset vil bli et knutepunkt for busstrafikk videre til Milde og Hjellestad.

I åtte-ni måneder fra ferdigstillelsen vil Bybanen også fått sitt endepunkt her. Flypassasjerer må fraktes i busser til flyplassen inntil den nye terminalen med endeholdeplass for Bybanen står klar en gang i 2017.— Flypassasjerene får en omvei i helgen, men med god planlegging, bør ikke det få noen konsekvenser, sier Rune Jenssen.

Omkjøring

Han anbefaler bilister som kommer fra sentrum, om å kjøre Straumevegen eller gjennom Fyllingsdalen for å komme til flyplassen via Kokstad. For øvrig vil det også bli mulig å kjøre om Liland.

Ytrebygdsvegen vil fortsatt være stengt frem til 20. mai. Gjenåpningen av den har vært utsatt flere ganger.— Vi er godt i gang med å fullføre arbeidet som gjenstår, og ingenting tyder på flere forsinkelser, sier informasjonsrådgiveren i Bybanen Utbygging.