Ba advokater om hjelp for å kvitte seg med oljeaksjer

OD ba advokater om hjelp for å selge oljeaksjerFlere ansatte i OIjedirektoratet ville selge Statoil-aksjene sine, men var redd for å komme i konflikt med lovgivningen knyttet til innsidehandel.