Granskingene nærmer seg slutten

De neste ukene faller dommene over politiets arbeid.

Publisert Publisert

MOR OG DOTTER: Monika Sviglinskaja (8) budde fleire år på Sotra, etter at ho følgde mora Kristina frå heimlandet Litauen til Norge. Ho døydde 14. november i 2011. Foto: PRIVAT

Det er varslinger og granskinger, etterforskinger og undersøkelser.

Mye har dukket opp i kjølvannet av Monika-saker, etter at Monika Sviglinskaja (8) ble funnet død i sitt eget hjem i november 2011.

Politiet henla saken som selvmord. Siden ble saken gjenopptatt — etter kraftig press fra bistandsadvokaten til Monikas mor.

Les også

Halvparten har fått mindre tiltru til politiet

Dette er de ulike instansene som nå har ulike undersøkelser i saken:

Spesialenheten 1

Spesialenheten for politisaker har to saker til behandling etter Monikas dødsfall.

Les også

Syv ting du trenger å vite om Monika-saken

Hovedsaken handler om politiets opprinnelige etterforskning fra november 2011 og frem til saken ble besluttet gjenopptatt.

Den omhandler også påstander om at politiet har fjernet sentrale dokumenter fra den offisielle mappen som har utgjort saken — og som blant andre bistandsadvokaten har krav på å se.

Blant disse dokumentene er også to rapporter ført i pennen av etterforskeren som varslet om feil i januar 2014.

Både politimester Geir Gudmundsen og visepolitimester Gunnar Fløystad ble avhørt av Spesialenheten.

Fire politifolk har status som mistenkte i saken. Etter BTs opplysninger er alle fire blant dem som jobbet relativt tett på etterforskningen. Ingen i den aller øverste politiledelsen i distriktet er blant dem.

Leder for Spesialenheten, Jan Egil Presthus, sier de vil vente med en påtaleavgjørelse til Riksadvokaten er ferdig med sin gransking.

Spesialenheten 2

I tillegg vurderer Spesialenheten å starte etterforskning også i den såkalte varslersaken. En etterforsker i politiet tok opp internt det han anså som manglende etterforskning:

Mystiske omstendigheter var ikke gjort rede for, helt sentrale etterforskningsskritt var ikke blitt gjort - og den 32-årige mannen hadde ikke blitt avhørt om det politiet selv mente var løgn.

I etterkant varslet en politiadvokat om at etterforskeren ble refset på et møte av visepolitimester Gunnar Fløystad, uten at etterforskeren selv var til stede.

Spørsmålet for Spesialenheten er om behandlingen av varsleren er brudd på arbeidsmiljøloven og straffebestemmelsene der, ifølge Halvor Hjelm-Hansen i Spesialenheten.

— Vi er ikke kommet til noe endelig standpunkt om vi vil starte etterforskning i den saken, sier han.

Spesialenheten ba Arbeidstilsynet om hjelp til vurderingen, men Arbeidstilsynet har svart at det ikke er naturlig for dem å gå inn i saken.

— Vi går ikke inn i konkrete varslingssaker. Det er ikke innenfor vårt mandat, det er begrenset til å gi veiledning om varslingsregler, sier Borghild Lekve i Arbeidstilsynet.

Riksadvokaten

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har satt ned en gruppe for å undersøke «straffesak i Hordaland politidistrikt i læringsøyemed». I mandatet heter det at gruppen skal se på hva som ble - og hva som ikke ble - etterforsket og hvilke bevis som ble hentet inn, og undersøke påtalejuristenes rolle.

De skal også undersøke hvordan varslerens opplysninger - hans gjennomgang av Monika-saken og det han mente var kritikkverdig etterforskning - ble tatt i mot av kollegene og sjefene.

Formålet med denne granskingen er primært å identifisere mulige læringspunkter for politiet.

Førstestatsadvokat Bjørn Soknes i Trøndelag leder gruppen. Han har varslet at de kommer til å legge frem sin rapport klokken 11, 9. februar.

Hordaland politidistrikt

I tillegg har Hordaland politidistrikt selv lovet en gjennomgang av hovedsakelig hele Monika-saken.

— Ledelsen i Hordaland politidistrikt har som mål å belyse alle omstendigheter knyttet til gjenopptakelse av etterforskningen i Monika-saken og varslersakene, og det er bestemt at politidistriktets håndtering skal gjennom en omfattende evaluering når de pågående prosesser er ferdigstilt, skriver politiet selv.

De har også rådgivere fra Politidirektoratet for å undersøke varslene som er kommet:

  • Et varsel fra politiadvokaten om hvordan etterforskeren skal ha blitt omtalt av visepolitimesteren. Politimesteren har «frikjent» Fløystad. Saken er påklaget.
  • Den samme politiadvokaten og en kollega varslet deretter om tre ledere, blant dem Fløystad. Hordalandspolitiet skriver i en epost til BT at Politidirektoratet bistår, og at de forventer rapport mot slutten av neste uke.
  • Politietterforskeren som varslet om Monika-saken, har siden fått status som varsler i politiet. Hans sak er til vurdering i Politidirektoratet.
  • Hordalandspolitiets HMS-rådgiver har varslet Arbeidstilsynet om det han mener er kritikkverdige forhold.
    Hordalandspolitiet har ansvaret for den gjenopptatte etterforskningen i Monika-saken, der Kripos har vært tungt inne.

Etterforskningen ble gjenopptatt i mai 2014. Den ga nye resultater etter noen måneder: 20. oktober i fjor ble en 32 år gammel litauer pågrepet, siktet for å ha drept åtteåringen.

Da hadde Monika Sviglinskaja vært død i nærmere tre år.

Siden har han sittet varetektsfengslet. Mannen nekter straffskyld.

Politiet mener å sitte på DNA-bevis som knytter ham til åstedet og drapshandlingen. Blant annet er biologisk materiale fra 32-åringen påvist på jentens hals og arm, mener politiet.

Publisert