• (1/3)
    HAR DET GODT: På Signo Conrad Svendsen senter har Mona Blindheim er godt liv. Når BT er på besøk er hun i godt humør og perler sammen med miljøterapeut Marianne Heggernes. Søsteren er redd for hva som kan skje hvis hun blir flyttet vekk herfra. FOTO: Håvard Bjelland

Mona får bli boende i Oslo

Mona Blindheim skal ikke flyttes noen steder, sier helsebyråd Hilde Onarheim.