— Vi har lagt oss til et velferdsnivå som produktiviteten vår ikke støtter, sier landets statsminister.

Onsdag formiddag talte hun til et fullsatt auditorium på NHH-symposiet i Sandviken. Solberg tegnet et urovekkende bilde der velferdsstaten i for stor grad har tilpasset seg de store oljeinntektene, og der hovedproblemet er at reallønnsvekst har vokst fortere enn produktivitetsveksten.

Statsministeren mener den rekordstore arbeidsinnvandringen som har vært siden EU-utvidelsen i 2004 må ta en stor del av ansvaret for at produktiviteten har gått ned.

— Det neste oppdraget til produktivitetskommisjonen blir at de skal gå enda nærmere inn på hvordan arbeidsmarkedet fungerer. I den tiden produktivitetsveksten har falt, og gått ned på samme nivå som de andre landene i OECD, så har vi samtidig hatt historiens høyeste arbeidsinnvandring. Det kan tenkes at vi i den perioden har brutt noe av det som har vært det produktive i vårt arbeidsliv. Vi skal i alle fall stille de spørsmålene. Vi vet at fagutdanning er viktig for å få dette til, sier Solberg.

Varsler klimaomstilling

Solberg sier at det er behov for en betydelig omstilling i årene som kommet.

— Fremtidens arbeidsliv i Norge kommer til å ligne mer på det som er i de andre europeiske landene. Det vil bli mer konkurranse, ja, vi vil oppleve utfordringer med konkurransekraften vår fordi vi ikke lenger vil ha en stor kilde å hente veksten vår fra.

Kilden er selvsagt olje- og gass. Erna Solberg varslet at 2013 trolig vil gå inn i historien som det året der investeringene innen denne sektoren var størst. Det betyr at vi går tøffe år i møte.

— Vi må tenke annerledes om hvor vi skal hente veksten vår fra. Olje- og gassindustrien vil fortsatt være viktig, men veksten må komme et annet sted fra.

Foruten nedgangen i olje- og gass peker Solberg på klimakutt og stadig flere eldre som andre faktorer som øker omstillingsbehovet i året som kommer.

Skandinavisk modell

Skal vi klare å opprettholde dagens velferds- og lønnsnivå må produktivitetsveksten opp, mener Solberg. I sin tale gikk hun til angrep på flere av Aps suksesshistorien. Blant annet den om at hovedårsaken til at vi har hatt så høy produktivitetsvekst de siste tiårene skyldes stadig flere kvinner i arbeid.

— Jens Stoltenberg pleide som statsminister å holde et foredrag der alle kvinner ble sjarmert. Han sa at veksten i produktivitet skyldes at flere kvinner gikk ut i arbeidslivet. Det er en delvis sannhet. Økt arbeidsdeltakelse står for 20 prosent av den veksten vi har hatt siden 1980. Det er flott, men hovedkilden er produktivitetsutvikling, sier Solberg.

Hun viser til at vi i dag bruker mindre ressurser på den sammen jobben enn i 1980.

— Noen av jobbene har vi sluttet å gjøre. I andre tilfeller handler det om bruk av ny teknologi, investeringer og kompetanse. Hovedkilden er altså primært hvordan vi bruker arbeidskraften, sier Solberg, som mener høy produktivitet også er hovedårsaken til den skandinaviske modellens suksess.

— Skal vi opprettholde vårt velferds- og lønnsnivå er vi nødt til å bli mer produktive. Skandinavias suksesshistorie handler om vi har vært mer produktive enn resten.

Tror ikke på velgersuksess

— Er dette en enkel diskusjon å ta? Er det en kioskvelter overfor velgerne?

Solberg stilte seg selv flere retoriske spørsmål underveis i sin tale om produktivitet og omstilling.

— Glem det. De tror at hjelpepleiere skal løpe fortere. Det er ikke det som dette handler om. Det handler om å investere i teknologi, skape de nye arbeidsplassene. Derfor øker vi investering i forskning og utvikling.

For å få opp produktiviteten mener statsministeren at en fremover må satse mer på samferdsel, samt at en må få flere bein å stå på enn olje og gass. Hvilke vil hun ikke si noe om.

— Norske politikere kan ikke plukke hvilke næringer som skal vokse. Men vi vet vi har mange næringer med stort potensial. Oppdrettsnæringen, fiskeriene og maritim sektor kommer til å være viktig. Vi har mye innen energisektoren utenfor olje som kan utvikle seg. Ingen tvil om at verden vokser på helse og IT, men om vi har de beste ideene kan ikke vi bestemme. Vi kan bare legge forholdene til rette.

Lover lite

— Hva blir konsekvensen hvis ikke produktiviteten øker?

— Hvis vi ikke øker produktiviteten vil lønnsnivået og velferdsnivået gå ned. Da vil ikke bærekraften på skattenivået være der. Det er oppskriften på at både den private og offentlige velferden går ned.

— Du peker på at det må satses på samferdsel. Hvilke ambisjoner har du for Vestlandet de neste ti årene?

— Vi har flere store veiprosjekter, men nå skal det lages en Nasjonal transportplan.

— Du har lovet byggestart på broen over Bjørnafjorden i 2018? Er det fortsatt en ambisjon?

— Ambisjonen er å få den i gang så fort det er mulig. Vi jobber på spreng for å få det til.