— Jeg tror dommerne i Høyesterett ville fått andre impulser hvis domstolen ble flyttet ut av Oslo. Bergen er eneste alternativ ved en eventuell flytting, sier Hagesæter.

Han etterlyser en diskusjon om det er nødvendig at alle tre statsmaktene må ligge i Oslo.

— Å flytte regjering og storting er nok urealistisk. Men det samme er ikke tilfelle for Høyesterett. Jeg mener det burde være fullt mulig å flytte Høyesterett til Bergen, sier Hagesæter.

- Bosted kan avgjøre skjønn

Han viser til dagens oppslag i Bergens Tidende om den ensidige og skjeve rekrutteringen av dommere til Høyesterett.

— I fjor var det 22 saker der dommerne i Høyesterett var uenige om avgjørelsen. Når det er tvil om jussen, og skjønnet som skal avgjøre, kan også bosted og lokalisering være medvirkende til det standpunktet dommerne faller ned på, sier stortingsrepresentanten.

Han mener det er et argument for å diskutere dagens sterke Oslodominans.

- Er dette et forslag du vil ta opp med din partifelle, justisminister Anders Anundsen?

— Ja, det vil jeg gjøre, sier Hagesæter.

- Fullt praktisk mulig

- Hvor realistisk tror du forslaget er?

— Jeg er fullt klar over at flytting ikke er aktuelt på kort sikt. Men jeg mener vi trenger en diskusjon om Oslodominansen. Med dagens gode kommunikasjoner burde det ikke være noe praktisk hinder for å flytte Høyesterett til Bergen.

- Hvorfor ikke Stavanger eller Trondheim?

— Bergen har i mange tiår utviklet et sterkt juridisk fagmiljø ved Universitetet i Bergen. Hvis Høyesterett skal flyttes ut av Oslo, mener jeg at det bare er Bergen som er et realistisk alternativ.

Gjermund Hagesæter, som selv er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen, peker også på maktfordelingsprinsippet som den norske statsordningen bygger på.

— De tre statsmaktene skal være uavhengige, og Høyesterett skal kunne kontrollere både regjering og storting. Jeg tror Høyesterett er uavhengig i dag. Men ved en flytting til Bergen vil den fysiske avstanden gi en ekstra sikkerhet for denne uavhengigheten.

Bør Høyesterett flyttes til Bergen? Si din mening.