Først var han en mobber. Så ble han mobbet. Så ble Erik Hanøy mobber igjen.