• MØRKLAGT: Det har lenge vore planar om å pusse opp tunnelen på E16, men planane er blitt stoppa fleire gongar. FOTO: ADRIAN SØGNEN

Fleire tunnelar manglar lys: – Det går på tryggleiken laus

Onsdag blei fire personar skadde etter å ha kollidert ein mørklagt tunnel på E16. Det er ikkje den einaste bekmørke tunnelen på vestlandsvegane.