Heime på Helgeseter

Spesiell heim. Spesiell arbeidsplass. Spesielle menneske.