- Hells Angels-rival rykker inn i Bergen

MC-klubben Outlaws skal ha fått fotfeste i Bergen. Politiet tror etableringen fører til at gammelt uvennskap blusser opp igjen.

SAMMENSTØT: Hells Angels og Outlaws har de siste årene havnet i flere sammenstøt, blant annet i Sverige. Høsten 2011 ble flere Outlaws-medlemmer skadet etter å ha blitt angrepet på en restaurant i Stockholm.
ab49759574-ny.jpg
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ni år gammel

Hells Angels har siden 2011 vært alene om MC-hegemoniet i Bergen. Denne våren skal imidlertid en gammel rival, den verdensomspennende klubben Outlaws, ha etablert seg i vestlandshovedstaden.

Det bekrefter klubbens talsmann i Norge, Magnus Karlsson. Han vil imidlertid ikke si hvem medlemmene er, eller hvilken klubb de representerer fra før.

— Jeg pleier å svare som frimurere gjør. Er det folk som vil være med oss, så får de det. Det er ikke verre enn det, sier Karlsson.

BT har vært i kontakt med andre Outlaws-medlemmer. Ingen av disse har villet si noe om en etablering.

Politiet liker det dårlig

Fra før har klubben åtte fullverdige avdelinger i Norge.

Bergen og Saltdal i Nordland har foreløpig status som prøvemedlemmer. Etter det BT får opplyst, er det MC-klubben Black Pistons som nå er blitt tatt opp som prøveklubb.

Denne klubben er blant annet representert i Haugesund.

Politiet i Hordaland har fått med seg at en av Hells Angels argeste rivaler har etablert seg i Bergen, og liker det dårlig. Politioverbetjent Jørn Solsvik ved seksjon for organisert kriminalitet, tolker etableringen som en opptrapping, og frykter at den kan ende i konflikt.

— For det første ønsker vi ikke at kriminelle énprosentklubber skal etablere seg i vårt distrikt. Og så har vi registrert at forholdet mellom Hells Angels og Outlaws er noe anspent, og vi ønsker heller ikke noe gjengoppgjør i området vårt, sier han.

Narko og torpedo

Kripos har definert Outlaws og åtte andre MC-klubber som organisasjoner som i stor grad livnærer seg på narkotika- og torpedovirksomhet.

Disse MC-miljøene er i sterk vekst i Europa. Særlig Hells Angels har vært ekspansive, med sine 217 avdelinger ved utgangen av 2012. Det er nær en dobling på fem år.

Outlaws vokser også, om enn ikke like raskt, fra 107 til 145 avdelinger i samme periode.

"Det er liten tvil om at videre ekspansjon vil føre til mer kriminalitet, det vil si at kriminelle miljøer får større innflytelse, og at de blir mer effektive i sin utførelse av kriminalitet", heter det i den ferske Kripos-rapporten om organisert kriminalitet i Norge.

Frykter konflikt

Etableringen i Bergen ble imidlertid ikke nevnt med et ord da politiet i Hordaland i februar gjennomførte en lokal trusselvurdering. Der blir Hells Angels utpekt som den best etablerte MC-klubben i distriktet.

"En har i langt mindre grad sett etablering av rivaliserende MC-organisasjoner", heter det innledningsvis i trusselvurderingen.

Videre skriver politiet at Hells Angels og Mongols MC, som er en alliert av Outlaws, har havnet i flere sammenstøt utenfor Norge.

"Utenfor landegrensene er det åpen konflikt. Dette har resultert i grov vold i kampen om markeder. Det er en åpenbar fare for at utenforstående innbyggere kan komme til skade i en slik konflikt", heter det.

Flere etableringer

Jørn Solsvik vil ikke kommentere innholdet i politiets interne trusselvurdering, men bekrefter at både Mongols MC og Outlaws forsøker å etablere seg flere steder i landet.

— Disse klubbene må hele tiden regne med vår oppmerksomhet. Sentrale medlemmer i slike klubber er blitt straffedømt for alvorlig kriminalitet, og ledere sitter som tiltalt og dømt i større narkotika- og torpedosaker, sier han.

Outlaws-talsmann Magnus Karlsson ønsker ikke å hisse seg opp over at politiet mener de er en kriminell organisasjon.

— Hva politiet måtte mene om oss, kan ikke jeg gjøre noe med. Det får de bare mene, sier han.

Talsmann Egil Holmefjord i Hells Angels MC Bergen ønsker ikke å si noe om hvordan klubbens vel 20 medlemmer ser på Outlaws-etableringen.

— Vi kommenterer aldri andre MC-klubber, sier han.

Publisert: