• (1/3)
    FØREBUR KLASSEBESØK: Louise Thowsen lagar mat til fjerdeklassingar som skal kome på besøk. Mesteparten av dei 15 jentene som i år tek barne- og ungdomsarbeidarfag, ville måtte flytta heimanfrå dersom dei ikkje hadde hatt tilbodet ved Austrheim.

400 elevar kan bli tvinga på hybel

Området mellom Knarvik og Førde kan bli ståande heilt utan vidaregåande skular. Kring 400 elevar frå Nordhordland, Ytre Sogn og Sunnfjord blir i så fall hybelbuarar.