Brannutrykning til Paradis

Skyldtes tørrkoking på kjøkkenet.