• STRAX-HUSET ELLER IKKJE? – Det er ikkje nødvendigvis Strax-huset i Damsgårdsveien vi snakkar om, sa sosialbyråd Lisbeth Iversen (KrF) til helse- og sosialkomiteen, og utløyste dermed meir forvirring om nøyaktig kva byrådet har tenkt om dusjing for tiggarar og andre heimlause. FOTO: Odd E. Nerbø

Dusj-spørsmål provoserte byråden

Sosialbyråd Lisbeth Iversen (KrF) kunne i går ikkje forklare byens sosialpolitikarar kvar dei heimlause skal dusje. Til slutt fekk ho nok.