• kontrakter veiarbeid.jpg

Ønsker statlig veivedlikehold

Den voldsomme veksten i utgiftene til drift av veiene kan føre til at staten tar mer av drift og vedlikeholdet selv.