Brannutrykning til Solheimsviken

Brannen skal være slukket.