Ber for Khan fredag

Etter fredagsbønnen samles byens pakistanere seg for å be for Riaz Ahmed Khan som ble skutt i hjemlandet.