Spektakulært hotell lagt på is

Planane om eit Snøhetta-hotell ved Langfoss i Åkrafjorden er parkert. Bonden vil ikkje ha 200 gjester på garden.