• KOKSTAD ØST: Denne tunnelen skal kanskje en gang i uoverskuelig fremtid bli fullført. Den får innslag ved Ytrebygdsvegen, og skal etter planen komme ut i dagslys igjen rett før Knappetunnelen. Hvis den blir bygget, skal Ringveg Vest krysse under Bybanen til Flesland på dette stedet. FOTO: ØRJAN DEISZ

Tunnelen blir kanskje aldri fullført

Det er uvisst om Ringveg Vest fra Dolviken til Flyplassvegen noensinne blir fullført. Likevel bruker Bybanen ca. 50 millioner kroner på veibygging.