• (1/2)
    BRUDD: Det er brudd i vannledningen ved parkeringsanlegget på vestkanten. FOTO: RUNE MEYER BERENTSEN

Lastebil krasjet ved Vestkanten