• SKEIVT: Nesten 40.000 følger Marie Simonsens meldinger på Twitter. Selv følger hun kun med på 880 tvitrere. FOTO: FAKSIMILE

Du kan bli hørt på Twitter. Men du blir det neppe.

Twitter-dronningen Marie Simonsen blir fulgt av nesten 40.000 mennesker, men følger selv under 900. Bruken av Twitter er langt fra så demokratisk som det kunne ha vært. Fire kommentatorer skiller seg ut i undersøkelsen.