Momsen kan være feil

Fisketorget må være forberedt på besøk fra Skatt Vest etter lunsj-regningen som havnet på Facebook.