• FOLKEMORD: Sadi Bugingo valgte å sitte ett år ekstra i varetekt for at forsvareren skal få tid til å sette seg inn i ny dokumentasjon. Bugingo, som har bodd i Norge siden 2001, ble dømt til 21 års fengsel i tingretten. Da med Harald Stabell som forsvarer. ILLUSTRASJON: esther maria bjørneboe

Må vente ett år ekstra på folkemord-rettssak

Rettssaken mot folkemord-dømte Sadi Bugingo blir utsatt til august 2014, fordi forsvareren skal granske en rekke ukjente dommer fra massakrene i Rwanda.