Kan få langvarige plager

Barn som mister foreldre er spesielt utsatt for depresjon. Sorgsenteret håper flere vil benytte seg av tilbudet deres.