Åpner tilsynssak

Fylkesmannen skal granske om barnevernet kan klandres for at barnevernsjenten (15) døde.