Mobilen, kirkens nye kollektbøsse

Kirkens kollektbøsser kan forsvinne i det pengeløse kortsamfunnet. I Olsvik samler kirken inn offer på mobil.