Nav får stryk for personvern

Personvernet brytes ved annethvert Nav-kontor.