Krasjet og etterlot bil

Ingen personer kom til skade.