• INTERNASJONALT: Uten innvandring ville elevsituasjonen på Solunds eneste barneskole vært dyster. Hele syv av ni elever i første klasse har en eller to utenlandske foreldre. (F.v) ­Assistentlærer Agne Burzminskiene, Zuzaana Elzbieta Sobisz, Azmy Færøy, Pola Lambert, Gaute Lerpold Hauge, Karoline Ørnahaug, Marthe Einen Paulsen, Zaklin Sofia Rzechowska.

I første klasse på Solund skule har syv av ni barn utenlandsk bakgrunn. Innvandring redder øysamfunnet.