• FÅR VEIEN: Fra Sandviken til Åsane foreslår et av traséalternativene at man lar Bybanen få Åsaneveien, mens eksisterende biltrafikk legges i en forlenget Fløyfjellstunnel. FOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN

Høyres Bryggen-nei kan velte plan om å fjerne motorvei

Vegdirektoratet lemper på tunnelkravene for å få realisert en forlenget Fløyfjellstunnel. Høyres Dag Skansen frykter imidlertid at partiets Bryggen-nei vil ødelegge for denne muligheten.