- Nyhavn er en nøtt

En boligblokk må rives, og turen til Åsane vil ta rundt to minutter lengre tid. Likevel utelukker ikke byrådet å legge et bybanestopp i Nyhavn.