Flaskehals på brystsjekk

Mangel på fagfolk skaper flaskehals for mammografi på Haukeland universitetssykehus.