Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) saksøker Multiconsult og Norsk Betongindustri etter at studentboligene på Grønneviksøren ble to år forsinket og 200 millioner kroner dyrere.

Om en uke starter rettssaken, og nå ligger alle tallene på bordet. SiB krever til sammen 300 millioner kroner fra de to selskapene, skriver Dagens Næringsliv.

BT har tidligere skrevet at det var snakkom 200 millioner kroner.

De direkte overskridelsene er på rundt 200 millioner kroner, i tillegg kommer merkostnader på grunn av forsinkelsene, opplyser administrerende direktør i SiB, Per Kristian Knutsen.

— Saken har tatt mye ressurser vi gjerne skulle brukt til å utvikle og bygge nye studentboliger. Vi må bare gjennomføre dette, og vi mener vi vil vinne, sier han.

Oppdaget tilfeldig

De 727 hybelenhetene ved Store Lungegårdsvannet var først innflyttingsklare 20. august i fjor. Ved en tilfeldighet oppdaget en ingeniør for tre år siden at bygget var så ustabilt at det kunne velte, bare måneder før de første studentene egentlig skulle flyttet inn.

— Feilene ble oppdaget etter at store deler av bygget var ferdig. Da er det ekstremt dyrt å gå inn og gjøre om på det, sier Knutsen.

Multiconsult og Norsk Betongindustri var underleverandører i prosjektet. Førstnevnte hadde ansvar for den stabiliteten i bygget.

— Jeg kan si at dette er en så sammensatt sak, at vi synes det er greit at den er kommet inn i rettssystemet. Ellers ønsker vi ikke å kommentere. Multiconsult har en policy der vi ikke kommenterer saker i rettssystemet, sier kommunikasjonsleder i selskapet, Gaute Christensen.

Tidligere har daglig leder Christian Nørgaard Madsen sagt til BT at han stiller seg uforstående til stevningen.

— Det er SiBs totalentreprenør som har ansvaret for at det er mye her som er blitt problematisk. Hadde ikke morselskapet deres gått konkurs, tror vi at SiB ville stevnet Faktor i stedet. Det var de som hadde ansvar for å få planlagt og bygget Grønneviksøren, sa han i fjor høst.

Svein-Dag Karlstad i advokatfirmaet Schjødt er advokat for Norsk Betongindustri (Nobi). Selskapet har innrømmet feil, men mener kravet er for høyt.

— Noen av disse feilene tar vi på oss, men det er metoder å ordne dem på som er enklere og billigere enn SiB har satt i gang. I prinsippet har de laget en helt ny konstruksjon for stabiliteten, og har nådd en dobbeltsikring, sier han.

Undervurdert risiko

I Dagens Næringsliv kritiserer bransjeforeningen EBA Vestenfjelske SiB for at de valgte en modulløsning for bygget gjennom totalentreprenøren Faktor Industrier.

— I ettertid er det lett å være enig i kritikken i at risikoen ble undervurdert, men vi mener det er fullt mulig å bygge et modulbasert bygg som oppfyller alle krav til stabilitet, men da må man gjøre de riktige beregningene. Det er dette rettssaken hovedsakelig går ut på, sier Knutsen.

Første forsinkelse kom da morselskapet til totalentreprenøren Faktor Industrier gikk konkurs i september 2011.

SiB klarte å holde liv i selskapet til byggeperioden var avsluttet.

— Vi har overtatt kravene entreprenøren har mot sine underleverandører, sier Knutsen.

Rettssaken varer i åtte uker.

Styrker økonomien

Knutsen sier at overskridelsene ikke har gått direkte utover studentene med høyere husleie.

— Men om vi vinner, vil det styrke økonomien og gi oss større handlingsfrihet til studentenes beste, sier han.

SiB-sjefen forteller at selskapet har sunn økonomi i dag, og at de gikk med overskudd på 11 millioner kroner i fjor til tross for million-overskridelsene.

I januar skrev Bergens Tidende at studenter klagde over brunt vann i springen, heiser som stopper og varmekabler som ikke virker.

— For nye bygg er det ikke uvanlig med barnesykdommer, men nå fungerer bygget bra, og studentene trives, sier Knutsen.

TROR PÅ SEIER: Per Kristian Knutsen, Administrerende direktør i SiB, mener Studentsamskipnaden har en god sak.
RUNE MEYER BERENTSEN