I dag er det nye DNB-bygget i Solheimsviken med en lengde på 275 meter det lengste nybygget i Bergen. Her er det imidlertid «fusket» litt. Kontorbygget til Rieber Eiendom er stykket opp av enkelthus, men det er mulig å gå gjennom hele bygget i første eller andre etasje.

Den gamle reperbanen i Fjøsangerveien er til sammenligning ca. 320 meter.

— Depotet på Kokstad blir et sammenhengende bygg på 350 meter, sier prosjektleder Leon Fauske i Bybanen Utbygging.

Dermed ryker bergensrekorden med klar margin.

Skal «overnatte»

Depotet er på hele 13.500 kvadratmeter og skal gi plass til 40 bybanevogner. Det vil ta lang tid før det er så mange vogner her, men det er her vognene skal «overnatte». Kapasiteten til anlegget tar også høyde for veksten i antall vogner når Bybanen er ferdig utbygget.

Dette blir ett av Europas mest moderne anlegg.Sikkerhetssjef Ivar Gubberud i Bybanen AS

Vognhallen får i tillegg et sidebygg der det er skal installeres et vaskeanlegg for vognene, samt lokaler for sanding og dreiing av hjul.

På den samme tomten blir det også bygget nytt verksteds- og administrasjonsbygg på til sammen 11.400 kvadratmeter. Dette er egentlig to bygg, men de blir koblet sammen til ett bygg der administrasjonen skal holde til i den høyeste delen.

Kronstad legges ikke helt ned

I dag har Bybanen både depot og verksted på Kronstad. Når den nye «garasjen» på Kokstad står klar, vil området på Kronstad bli brukt som oppstillingsområde, men bare for de vognene som skal starte fra sentrum om morgenen. Når Bybanen kommer til Åsane, vil det også bli en vognhall der.

— Det er for at vi skal slippe å kjøre vogner like fra Kokstad til Åsane når kjøringen starter om morgenen, sier Ivar Gubberud i Bybanen AS.

Oppstillingshallen på Kokstad blir uansett hovedbasen for bybanevognene. Hele verksted- og depotanlegget skal stå ferdig sent på høsten neste år. Verkstedet på samme sted skal være klart til bruk før den tid.

Vognforlengelse

De nåværende bybanevognene skal forlenges med to moduler på til sammen ti meter. Dette arbeidet skal skje på verkstedet som nå er under bygging.

— Helt fra 2008 har en slik forlenging vært planlagt. Vi har altså ikke bommet med passasjertallene, sier Ivar Gubberud.

Én og én vil de nåværende vognene bli tatt inn til verkstedet på Kokstad. Der blir de delt, og to nye moduler fra Tyskland blir satt inn. Vognene blir da 42 meter lange.

— Fra oktober 2015 begynner vi dessuten å få åtte helt nye vogner. De leveres i to lengder, og de vil også bli satt sammen på Kokstad, sier Ivar Gubberud.

De blir også 42 meter lange. Prosessen med å forlenge vognene vil foregå fra august 2016 til august 2017.

— Det betyr at det i en overgangsfase vil gå både korte og lange vogner når banen begynner å gå mellom Lagunen og Flesland, sier Gubberud.

Holder tidsplanen

På Kokstad begynte Drange Maskin med utsprengningen og planeringen før sommeren i fjor. Depot- og verkstedstomten er på ca. 80 mål.

Skanska vant entreprisen for de bygningsmessige arbeidene for begge byggene på Kokstad. Det pågår nå betong og søylearbeider, og i neste måned begynner de første stålkonstruksjonene til byggene å ankomme. Stål- og tetthusarbeidene vil også starte i begynnelsen av september.

Leggingen av skinnene ved innkjøringen til verksted- og depotområdet har også startet. Inne i selve vognhallen vil det bli åtte spor.

Mens byggingen av selve traseen mellom Lagunen og Flesland ser ut for å bli noen måneder forsinket, er arbeidet med depotet og verkstedet på Kokstad i rute.