Se video øverst

Denne uken startet arbeidet på Ringveg Vest opp igjen etter ferien. Siste året med anleggsarbeid i området ved Tennebekk er i gang. Der skal Knappetunnelens andre byggetrinn gi en langt raskere vei mellom Bergen vest, Kokstad-Sandsli-området og Flesland.

Trygg tunnel

Selv om det nå er mulig å kjøre på asfalt i tunnel fra Dolvik og tvers gjennom til Tennebekk, er det mye arbeid som gjenstår før bilistene slipper til.

Flere kilometer kabler skal monteres og kobles for å gi lys i tunnelen. Nødtelefoner kommer hver 62,5 meter, mellom hver av de 14 nøddørene er det 250 meter. Og skulle det oppstå en brann eller ulykke, er det også en gjennomkjøring for biler til det andre tunnelløpet. I april skal det stå klart for omfattende sikkerhetstesting.

Turveien begynner å ta form. Og det er ingen grunn til at folk ikke skal kunne bruke det så snart det er ferdig.

Magnar Ivarsflaten, byggeleder Ringveg Vest

Sikkerhetstestingen er tidkrevende, men det er et omfattende og helt nødvendig arbeid, sier byggeleder Magnar Ivarsflaten.

Grønn plan

Turveien langs Liavatnet og sandstranden ved Tennebekk ligger an til å bli ferdig nå i høst. Så snart anleggsmaskinene er borte, kan publikum ta området i bruk.

HOVEDBILDET: Blomster og trær for over to millioner kroner skal pryde området ved tunnelinnslagene til Knappetunnelen ved Tennebekk.
GLEDER SEG: Turgåer Marit Jæger er imponert over arbeidet som er gjort så langt ved Tennebekk og Kanadaskogen. - Jeg gleder meg til det er ferdig, sier hun.
TAR FORM: Turveien langs Liavatnet og sandstranden ved Tennebekk ligger an til å bli ferdig nå i høst. Her skal det anlegges 200 meter sandstrand. Dette blir bunnen de nærmeste 15 metrene fra land. Vannstanden blir tilbakeført slik den var før anleggsarbeidet.
FORNØYD: Statens vegvesen og byggeleder Magnar Ivarsflaten er fornøyd med den nye tunnelen. - Vi må sette av flere måneder til testing av sikkerhets- og styringssystemer, sier han.
SANDSTRAND
Roar Christiansen

— Det er ingen grunn til at folk ikke skal kunne bruke det når det er ferdig. Vi har hatt et eget steinknuseverk her nede og hauger med stein, men nå er det lite igjen. Turveien begynner å ta form, sier Ivarsflaten.

Den formelle fristen for entreprenøren AF-gruppen til å få anlegget ferdig, er april 2015. Men skulle det dukke opp en hard og lang vinter, kan det bli vanskelig å nå. Derfor satser de på å bli ferdig i denne enden av vinteren. Ivarsflaten holder en knapp på november.

Gleder seg

Marit Jæger har luftet fire hunder i Kanadaskogen denne formiddagen. Hun skryter av veivesenets innsats her ved tunnelåpningene.

— Jeg må av og til bare stoppe opp og beundre jobben de gjør. Det kommer til å bli kjempeflott. Jeg bare håper at alle plantene får stå i fred, og at hundeeierne tar med seg skitten sin, sier hun.

Gravplassen som er planlagt i området, får eikeallé og en ekstra bred vei til den nye parkeringsplassen. Det gamle krigsminnesmerket kommer også på plass igjen.

Steindeponi

Turveien som går langs Sotraveien fra Tennebekk til Lyngbø, blir fire meter bred og delvis gruslagt, delvis asfaltert, slik at både joggere og turgåere blir fornøyde. Det blir satt opp lys og benker langs løypen.

Vannet er tappet, men skal fylles tilbake til tidligere vannstand. 900.000 kubikkmeter stein er knust og fylt i Liavatnet. Statens vegvesen har fått tillatelse til å heve grunnen i vannet langs land for å bli kvitt store mengder stein fra tunnelsprengingen. Mange er bekymret for at Liavatnet skal bli ett av flere planlagte deponi for fremtidens steinmasser, men den saken er ikke avgjort ennå.

— Vannet kommer til å fremstå som før, men nær land vil dybden være på fire meter, mens vannet noen meter lenger ute vil være 25 meter dypt, sier Ivarsflaten.

Blomster for millioner

Det vil bli ca. 800 kvadratmeter med vannliljer og andre strandplanter langs land. Så skal det komme en 200 meter lang sandstrand. I tillegg skal den gamle elven i Tennebekk ryddes frem igjen.

— Da blir det tilrettelagt slik at man kan ha ørret der igjen dersom man ønsker det, sier Ivarsflaten.

Noen busker og trær har allerede funnet veien i jorden, og rundt tunnelåpningene står det både rododendron og blomsterpieris. Hele 11.000 busker og småplanter skal i jorden. Og mange titalls tusen løker skal bli en pryd for øyet både vår og høst når sibirblåstjerner, snøklokker, vårkrokus og høstkrokus titter frem. 70.000 av hver sort skal plantes. Prisen for beplantningen er 2,3 millioner kroner.

Langs Sotraveien skal det blomstre slik at langt flere enn laksevågbeboerne blir fristet til en tur langs den nye promenaden.