• SKADET: Malerikonservator Alexia Rohmer behandler avskallinger på minnetavlen som er usignert og har motiv fra Jesu lidelseshistorie. FOTO: Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Mariakirkens kunst blir som ny

Eldgamle minnetavler og malerier er gått i skytteltrafikk mellom Bergen og Stavanger de siste tre årene. Nå er restaureringen av Mariakirken kunstskatter snart i mål.