Kjepper i hjulene for Jondalstunnelen

Deponiet hvor steinen fra Jondalstunnelen skal dumpes, er unødvendig skjemmende, mener Fylkesmannen.