Vegvesenet avviser kabel

En høyspentkabel på Hardangerbrua vil svekke trafikksikkerheten. Derfor er det uaktuelt, mener Statens vegvesen.