Stein i veien i Fusa

Trafikken delvis hindret på Fylkesvei 552.