Pågripen for å skyte på blink

...inne i bustaden.