Trafikkulykke på Voss

Politi og ambulanse rykker ut til Palmafossen.