Fem hunder og en katt døde av røykskader

Røyken i huset ble oppdaget da en av beboerne kom hjem.