• (1/3)
    VENTET: To ambulanser sto og ventet på Bybanen da den stoppet ved Nonneseter.

Livløs mann funnet på Bybanen

Alle passasjerene måtte gå av.