Brannutrykning i sentrum

Brannvesenet rykker ut til Ytre Markevei i Bergen sentrum.