Lange køer på Flesland i dag

Køen sto langt utover gulvet i første etasje, men trykket skal være litt mindre nå.