Krasj på fv. 555

En lastebil og to personbiler har støtt sammen.