Brannmeldinger fra Damsgårdsfjellet

Flere har ringt brannvesenet.