• INGEN LAS PRØVESVARET: Eit røntgensvar frå radiologen låg ulest frå januar til juni i den elektroniske journalen til ein eldre pasient ved Haraldsplass. Legen fekk ikkje melding om at prøvesvaret, som viste at mannen var alvorleg sjuk, var sendt. Denne hendinga førte til at datasvikten i Helse Bergen vart oppdaga. ARKIVFOTO HARALDSPLASS

Fekk ikkje vite om ferdige prøvesvar

Fleire tusen prøvesvar låg klare i den elektroniske pasientjournalen. Men sjukehuslegane på Haukeland og Haraldsplass fekk ikkje beskjed.